Przedszkole Miejskie nr 12 w Toruniu


Idź do treści

Menu główne:


Cele i zadania przedszkola

Jak pracujemy

Cele i zadania przedszkola

Celem przedszkola jest:

1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
2. Zapewnienie opieki dydaktycznej i wychowawczej.
3. Osiąganie dojrzałości szkolnej.
4. Wspieranie indywidualnego rozwoju osobowości dziecka.
5. Spełnianie oczekiwań klienta.
6. Promowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.

Zadaniem przedszkola jest:

1. Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
2. Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
3. Umożliwianie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
4. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym celu stosuje się specjalne formy pomocy dydaktycznej, współpracuje z wyspecjalizowaną poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
5. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Strona główna | Aktualności | Poznajmy się | Jak pracujemy | Wydarzenia | Kącik logopedyczny | Warto wiedzieć | Nasze publikacje | Archiwum | Ciekawe strony | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego